EDULIVE

คือ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน ที่ริเริ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากให้ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เราเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและได้คิดค้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านบทเรียนที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ในชีวิตประจำวัน

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ทุกเวลา ในราคาที่ย่อมเยา และเรารู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีจุดแข็งและความสามารถทางด้านภาษาที่แตกต่างกัน เราจึงจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดด้วยวิธีการนี้จึงทำให้ผู้สอนเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้สอนอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

บทเรียนของ National Geographic Learning และ Edulive เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ด้วยตัวบทเรียนที่สร้างสรรค์สวยงาม ที่ประกอบไปด้วยภาพ เสียง เกมส์ บทเพลง และกิจกรรมผู้เรียนจะได้สำรวจค้นพบสิ่งใหม่ๆ บนโลกนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกล้าและมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

บทเรียนของ National Geographic Learning และ Edulive เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ด้วยตัวบทเรียนที่สร้างสรรค์สวยงาม ที่ประกอบไปด้วยภาพ เสียง เกมส์ บทเพลง และกิจกรรมผู้เรียนจะได้สำรวจค้นพบสิ่งใหม่ๆ บนโลกนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกล้าและมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

ปัญหาที่พบ

Tutor ที่เป็น
Native Speaker

เข้าถึงยากและมีราคาแพง

ความสามารถทางด้านภาษาที่แตกต่างกัน

ของผู้เรียนทำให้ไม่เหมาะกับการเรียนเป็นกลุ่ม

ปัญหาเรื่องเวลา

และการเดินทาง

Why us ?

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับเรา

การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว
ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุด

คัดสรรติวเตอร์เจ้าของภาษา
ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อผู้เรียน

เจ้าหน้าที่และทีมผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดการเรียนผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำ การสนับสนุนจากผู้สอนและทีมงาน ผ่านระบบ Progress Report เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียน
ได้ด้วยตัวคุณเองไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและการเดินทางเพื่อพัฒนาการเรียนของคุณอย่างต่อเนื่อง

บทเรียนที่มีเนื้อหาน่าสนใจของ National Geographic Learning และ Edulive
เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

Our Courses

English for Young Learners

English for Teenagers

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 6-13 ปี

ได้รับรางวัล Best Entry for Learners จาก HRH
The Dukeof Edinburgh รางวัล
บทเรียนยอดเยี่ยมสำหรับเด็ก

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป

ด้วยบทเรียนสร้างสรรค์ที่มีความน่าสนใจทั้งภาพ วิดีโอ และเสียง เข้ากับไลฟ์สไตล์การเรียนและการใช้ชีวิตของวัยรุ่น

General English

English at Work

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคนไทยสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนวัยทำงาน

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

Our World Series

ได้รับรางวัลบทเรียนยอดเยี่ยม ด้วยบทเรียนที่ สร้างสรรค์สวยงาม มีเกมส์ บทเพลง และกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เหมาะกับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ผู้เรียนจะได้สำรวจ ค้นพบสิ่งใหม่ๆ บนโลกนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกล้าและมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยหัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจต่างๆ

 

อ่านต่อ

Time Zones Series

บทเรียนจาก National Geographic Learning เป็นบทเรียนที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และความมีชีวิตชีวาของวัยรุ่น เพราะเรารู้ว่าผู้เรียนเหล่านี้ชอบความสนุก ตื่นเต้น แปลกใหม่ และความท้าทาย บทเรียนที่มีภาพและเสียงสมบูรณ์แบบ รวมถึง วิดีโอที่น่าสนใจมากมายของ National Geographic Learning จะสามารถพาผู้เรียนไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักร้องคนโปรด ภาพยนตร​์ กีฬา เกมส์ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ละประเทศ และกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น

อ่านต่อ

General English

คือ บทเรียนที่ถูกทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ บทเรียนถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด ฟัง อ่าน แต่งประโยค และตั้งคำถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยคอร์สเรียนที่เริ่มต้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตรงตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ

English at work

บทเรียนที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยทำงาน เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับตนเองและเพื่อขยายโอกาสและความก้าวหน้าทางธุรกิจ Edulive จึงสร้างสรรบทเรียนจากความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษจากชีวิตการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียนได้ เพื่อให้การทำงานของผู้เรียนเป็นไปอย่างราบรื่น

อ่านต่อ

Our Courses

English for Young Learners

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 6-13 ปี

ได้รับรางวัล Best Entry for Learners จาก HRH
The Dukeof Edinburgh รางวัล
บทเรียนยอดเยี่ยมสำหรับเด็ก

English for Teenagers

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป

ด้วยบทเรียนสร้างสรรค์ที่มีความน่าสนใจทั้งภาพ วิดีโอ และเสียง เข้ากับไลฟ์สไตล์การเรียนและการใช้ชีวิตของวัยรุ่น

General English

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคนไทยสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

English at Work

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนวัยทำงาน

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

Our World Series

ได้รับรางวัลบทเรียนยอดเยี่ยม ด้วยบทเรียนที่ สร้างสรรค์สวยงาม มีเกมส์ บทเพลง และกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เหมาะกับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ผู้เรียนจะได้สำรวจ ค้นพบสิ่งใหม่ๆ บนโลกนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกล้าและมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยหัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจต่างๆ

 

อ่านต่อ

Time Zone Series

บทเรียนจาก National Geographic Learning เป็นบทเรียนที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และความมีชีวิตชีวาของวัยรุ่น เพราะเรารู้ว่าผู้เรียนเหล่านี้ชอบความสนุก ตื่นเต้น แปลกใหม่ และความท้าทาย บทเรียนที่มีภาพและเสียงสมบูรณ์แบบ รวมถึง วิดีโอที่น่าสนใจมากมายของ National Geographic Learning จะสามารถพาผู้เรียนไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักร้องคนโปรด ภาพยนตร​์ กีฬา เกมส์ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ละประเทศ และกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น

อ่านต่อ

General English

คือ บทเรียนที่ถูกทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ บทเรียนถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด ฟัง อ่าน แต่งประโยค และตั้งคำถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยคอร์สเรียนที่เริ่มต้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตรงตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ

English at work

บทเรียนที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยทำงาน เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับตนเองและเพื่อขยายโอกาสและความก้าวหน้าทางธุรกิจ Edulive จึงสร้างสรรบทเรียนจากความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษจากชีวิตการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียนได้ เพื่อให้การทำงานของผู้เรียนเป็นไปอย่างราบรื่น

อ่านต่อ

EDULIVE

คือ ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ที่ริเริ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากให้ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เราเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและได้คิดค้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

E-Learning Support

คือโปรแกรม E-book& Interactive Learning ที่ประกอบไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษกว่าหนึ่งพันเล่ม จัดทำขึ้นตามหลักสูตร Common core จากประเทศสหรัฐอเมริกา Raz kids เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่สำหรับเด็กๆ

อ่านต่อ

สื่อการเรียนรู้ Interactive ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ

Our Packages

*เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามคอร์สเรียนและ Level ที่ผู้เรียนเลือก

เริ่มต้นด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันนี้

สู่ความสำเร็จที่เร็วกว่า
กับ

ติดต่อเรา

รับรองความปลอดภัยด้านข้อมูล